ASBESTI- JA HAITTA-AINEKARTOITUS

Asbesti- ja haitta-ainekartoitus

AHA-asiantuntija eli asbesti- ja haitta-aineasiantuntijamme ottavat purettavista materiaaleista tarvittavat näytteet.

Emme itse analysoi näytteitä, vaan toimitamme näytteet puolueettomaan ja FINAS- Akkreditoituun laboratorioon analysoitavaksi. Laboratoriotulokset tulevat yleensä samana päivänä. 

Nykyisen lainsäädännön mukaisesti asbestikartoitus täytyy tehdä aina, ennen vuotta 1994 rakennettuun kiinteistöön, kun ollaan suunnittelemassa rakennustöiden aloittamista. Asbestikartoituksen suorittaa siihen koulutettu ammattilainen, joka tutkii remontin aikana purettavaksi suunnitellun alueen.

Valtioneuvoston 1.1.2016 voimaan tullut asetus asbestitöistä velvoittaa rakennuttajan tai muun joka on vastuussa, ohjaa tai valvoo rakennushanketta, on huolehdittava asbestikartoituksen tekemisestä. Asetus myös määrittää kartoituksen sisällön, ja kuka sen voi suorittaa.

Teemme tutkimuksista aina kattavan raportin, johon merkitsemme asbestilaadut, määrät sekä niiden pölyävyyden. Raportissa on näytteetteenottopaikat merkittynä pohjapiirustuksiin sekä valokuviin.