HAITTA-AINEPURKU

IMG_0925
Lattioiden jyrsintää

HAITTA-AINEET

  • ASBESTI
  • PAH-YHDISTEET, KREOSOOTTI
  • PCB
  • LYIJY

PAH-yhdisteet, kreosootti eli kivihiilipiki on yleensä kosteus- ja vesieristeenä käytetty, syöpää ja perimän muutoksia aiheuttava PAH-yhdiste.

 PCB:tä ja Lyijyä esiintyy varsinkin saumausmassoissa, lakoissa sekä maaleissa. Lyijy vaikuttaa haitallisesti muun muassa sisäelimiin ja hermostoon. PCB-yhdisteet ovat ympäristömyrkkyjä, jotka altistumisoireiden, kuten sisäelin- ja hermosto-ongelmien lisäksi kasvattavat syöpäriskiä.

Vaaralliset aineita sisältävät rakenteet tulee aina purkaa ja hävittää asianmukaisesti, lainsäädäntöä noudattaen.

Kreosootti eli kivihiilipiki. Kreosoottia on käytetty runsaasti vanhoissa rakennuksissa. Kreosoottia on käytetty vesieristeenä seinissä ja lattioissa pintavalujen alla sekä sähköjohtojen metallisissa suojaputkissa. Kreosootista haihtuvat PAH-yhdisteet ovat syöpää aiheuttavia. PAH-pitoisuudet selvitetään näytteenotolla ja analysoimalla ne laboratoriossa.

Kreosootti tulisi aina pyrkiä poistamaan tai kapseloimaan, jotta siitä ei pääsisi haihtumaan sisäilmaan PAH-yhdisteitä. Kreosootin voi haista ”vanhalle ratapölkylle”, mutta toisinaan PAH-yhdisteet ovat haihtuneet pinnasta, jolloin purettaessa syvemmältä yhdisteitä pääsee vapautumaan ilmaan.  Näytteen analysointi laboratoriossa on ainoa varma keino todentaa PAH-yhdisteiden määrät.

Kreosoottipurku tehdään kuten asbestipurkutyöt eli alipaineistetussa ja osastoidussa tilassa. Poikkeuksena on, että alipaineistajissa tulee käyttää hiukkassuodattimen lisäksi aktiivihiilisuodattimia.

Meillä on vankka kokemus kreosootin purkutöistä. Olemme purkaneet sitä, esimerkiksi kellareiden seinistä, lattiavaluista ja kylpyhuoneista ym. 

Kreosootista vapautuvat PAH-yhdisteet aiheuttaa vakavia terveydelle haitallisia vaikutuksia hengitettynä ja myös ihokosketuksella. Kreosoottipurkuun tulee aina käyttää ammattilaista, joilla on oikea koulutus, kokemus sekä laitteisto.