KOSTEUS- JA MIKROBIVAURIOITUNEIDEN RAKENTEIDEN PURKU (HOMEPURKU)

IMG_1860

Kosteus- ja mikrobivaurioituneet kohteet tulee ottaa vakavasti ja purkaa ne hallitusta osastoimalla ja alipaineistamalla purettavat tilat, etteivät mikrobit pääse saastuttamaan ns. puhdasta aluetta.

Teemme homepurkutyöt Ratu 82-0239 kortin mukaisesti.

Purkutyömenetelmä valitaan vaurion laadun ja laajuuden mukaan.

Osastointimenetelmää tulee aina käyttää kohteissa, joissa
– näkyvää homekasvustoa on laajoilla (> 0,5 m2 ) alueilla
– tutkittujen materiaalinäytteiden mikrobipitoisuus on yli 10 000 cfu/g
– tutkituissa materiaali- tai ilmanäytteissä on todettu olevan toksiineja tuottavia sienisukuja
– rakenteissa on näkyvää mustaa homekasvustoa tai
– rakenteet ovat märkiä pitkäaikaisen ulkopuolisen veden, putkivuotojen tai kosteuden tiivistymisen johdosta.

Olemme kokeneita valesokkeleiden puruissa ja niiden korjaamisessa. Mikrobivaurioituneet valesokkelit tulee purkaa osastointimenetelmällä, että vältytään mikrobien leviämiseltä asuntoihin.