RAKENTEIDEN TIIVISTYSTYÖT

RAKENTEIDEN TIIVISTÄMINEN

Rakenteiden tiivistämisellä pyritään estämään haitalliset ilmavuodot rakenteista sisäilmaan.

Sisäilmaongelma liitetään hyvin usein sairauksiin ja oireisiin, joita rakennusta käyttävät ihmiset saavat siinä asuessaan tai työskennellessään.

Sisäilman ongelman aiheuttajaksi epäillään monesti home- ja kosteusvauriota, mutta se ei ole ainoa oireiden aiheuttaja. Oireiluun voi olla muitakin syitä, kuten esim. VOC- yhdisteet tai kuitupöly, joita saattaa irrota erilaisista rakennusmateriaaleista.  

Rakenteiden tiivistäminen voidaan tehdä siihen tarkoitetuilla erikoisteipeillä, ruiskutettavilla ja telattavilla massoilla, jne.

Tiivistyskorjausta ei voida tehdä kaikille rakenteille, eikä sitä tule käyttää vaurioituneiden materiaalien poistoon perustuvan kosteus- ja homevauriokorjauksen vaihtoehtona ilman tarkkaa suunnittelua. Kosteus- ja mikrobivaurion korjaamisessa yleinen ja tehokas tapa on purkaa ja mekaanisesti puhdistaa vaurioituneet materiaalit riittävän laajasti.

Rakenteiden tiiveys voidaan tarkastaa esimerkiksi merkkiainekokeilla.